• سونوگرافی بارداری 

در بررسی سه ماهه اول مثانه بیمار ترجیحاً نیم متصل یا تقریباً پر می باشد .در سونوگرافی بارداری معمولی ،که به نام سونوگرافی کامل بارداری درخواست میشود میزان مایع اطراف جنین ،مایع آمنیون ،مقدار رشد جنین و وزن آن ،طرز قرار گیری جنین بررسی می شوددر این سونوگرافی جزئیات سلامت جنین بررسی نمی شود و در صورت نیاز به چنین سونوگرافی ،درخواست سونوگرافی بایستی به صورت سونوگرافی آنومالی اسکن ،و یا سونوگرافی سه بعدی باشد .

  • مایع آمنیون 

یکی از موضوعاتی که در سونوگرافی بارداری معمولی بررسی می شود ،اندازه گیری میزان مایع آمنیون می باشد .در بررسی حجم مایع آمنیون اگر میزان مایع مذکور کمتر از ۸۰ میلی متر یا ۸ سانتی متر باشد ،اقدامات احتیاطی لازم بوده و در صورتی که این مایه کمتر از ۴ تا ۵ سانتی متر ،۴۰ تا ۵۰ میلیمتر شود طبق نظر پزشک معالج نیاز به بستری میباشد .نکته مهم در اندازه گیری مایع آمنیون محل قرارگیری جنین در زمان اندازه‌گیری این مایع می باشد ،مثلاً جنین در خط وسط یا سمت راست و یا سمت چپ خط وسط قرار دارد ،که بسته به محل قرارگیری جنین ممکن است تا حدود ۴ سانتی متر اختلاف اندازه گیری پیش آید ،لذا گاهن دیده شده که بیمار صبح سونوگرافی انجام داده و مایع آمنیون را مثلاً ۱۰۰ میلی‌متر گزارش کرده‌اند و چند ساعت بعد مایع آمنیون را ۱۴۰ میلیمتر گزارش کردند ،در چنین مواردی بیمار سرگردان شده که کدام پاسخ صحیح می باشد ،ممکن است هر دو پاسخ صحیح بوده لیکن بایست پزشک سونوگرافیست به وضعیت قرارگیری جنین در زمان اندازه گیری اشاره کرده باشد .

  • سونوگرافی بیوفیزیکال 

در سونوگرافی بیوفیزیکال بارداری ،در مواردی که بیمار شکایت از کاهش حرکات جنین داشته ،و یا در تست ‏NST اختلالی مشاهده شده باشد درخواست انجام این سونوگرافی داده می شود .

در این سونوگرافی ۵ آیتم بررسی می شود ،میزان مایع آمنیون درجه رشد جفت ،میزان حرکات تنه ای جنین ،حرکات اندام ها و تون و حرکات تنفسی جنین اندازه گیری میشود .

در صورتی که امتیاز حرکات جنین و سایر آیتم های مذکور از مقدار مشخصی کمتر باشد دستور به بستری بیمار داده می شود .

 


چاپ   ایمیل