تعرفه خدمات تصویر برداری و رادیولوژی پزشکی ۹۹ به شرح زیر می باشد

 

دانلود تعرفه خدمات رادیولوژی

دانلود لیست کامل تعرفه خدمات تصویر برداری 99

 

 توضیحات تکمیلی سال 99:

هیئت ‌وزیران در جلسه 7 اردیبهشت 1399 به پیشنهاد مشترک وزارت خانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه ‌و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1399 را تصویب کرد.

بر این اساس، تعرفه ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپایی دولتی به شرح جدول زیر تعیین می شود:

بیمارستان , دولت دوازدهم جمهوری اسلامی ایران , بهداشت و درمان ,

هم چنین، مطابق این تصویب نامه سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر برای ارزیابی و معاینه (ویزیت) سرپایی اعضای هیئت‌ علمی و پزشکان درمانی (به استثنای پزشکان عمومی) تمام‌وقت جغرافیایی به‌صورت دو برابر و به شرح جدول زیر معین شد:

بیمارستان , دولت دوازدهم جمهوری اسلامی ایران , بهداشت و درمان ,

هم چنین، هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان‌های بخش دولتی در سال 1399 به شرح جدول زیر مقرر می‌شود:

بیمارستان , دولت دوازدهم جمهوری اسلامی ایران , بهداشت و درمان ,

اعضای دولت هم چنین سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت (ماما/پرستار) در سال 1399 را به تصویب رساندند. بر این اساس، سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت (ماما/پرستار) به‌ازای هر نفر در ماه در مناطق شهری، جهت پزشکان دو نوبت کاری (دو شیفت) معادل 61 هزار و 500 ریال و جهت پزشکان تک نوبت کاری (تک شیفت) معادل 52 هزار و 300 ریال تعیین می‌‌شود.

ضمنا به منظور ساماندهی بار مراجعات در پزشک خانواده شهری، سهم خود پرداخت (فرانشیز) دارو به میزان 10 درصد  تعیین می‌گردد.

هم چنین، مطابق ماده (70)  قانون برنامه ششم توسعه نرخ حق بیمه درمان در سال 1399 به شرح زیر تصویب شد.

الف - صندوق بیمه کارکنان کشوری و لشکری:

1- حق بیمه درمان خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل، بازنشسته مستمری‌بگیر و وظیفه‌بگیر (شامل سرپرست، همسر و فرزندان مشمول یارانه) در سال 1399 معادل هفت درصد حقوق و مزایای مستمر به شرح زیر تعیین می‌شود:

1-1- بیمه شده شاغل دو درصد حقوق مبنای کسور، بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران یک و هفت دهم درصد حقوق.

1-2- دستگاه اجرایی دو درصد حقوق.

1-3- مابقی به‌عنوان سهم دولت از اعتبارات مربوط مندرج در قانون بودجه (ذیل سازمان بیمه سلامت ایران و برنامه پوشش بیمه پایه سلامت مشمولان نیرو‌های مسلح  ذیل ردیف توسعه خدمات بیمه درمان نیرو‌های مسلح).

2- حق بیمه درمان خانوارهای شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری‌بگیران دستگاه‌های اجرایی که از بودجه عمومی دولت استفاده نمی‌کنند به ترتیب حق بیمه شاغلین دو درصد حقوق مبنای کسور و حق بیمه بازنشستگان و موظفین یک و هفت دهم درصد و بقیه تا هفت درصد مبنای کسور توسط دستگاه اجرایی می‌باشد.

گفتنی است، درصورتی‌که دریافتی حقوق و مزایای مشمولین صندوق کارکنان لشکری و کشوری کمتر از حداقل حقوق و مزایای قانون کار باشد، حق بیمه آن‌ها بر اساس حقوق و مزایای دریافتی تعیین می‌گردد.

3- درصورتی‌که زوجین هر دو مشترک صندوق بیمه کارکنان کشوری یا لشکری و یا مشترکاً دارای دفترچه بیمه درمانی از صندوق‌های مربوط باشند، پوشش بیمه و پرداخت حق بیمه به ترتیب زیر خواهد بود:

3-1- در صورت تقاضای زوجه برای دریافت دفترچه از طریق همسر خود حق بیمه درمان موضوع این تصویب‌نامه صرفاً از حقوق همسر کسر می‌شود.

3-2- درصورتی‌که زوجه مستقلاً متقاضی دریافت دفترچه باشد، ملزم به پرداخت حق بیمه می‌باشد.

4- کلیه مشمولین صندوق بیمه کارکنان دولت در صورت حدوث شرایط مندرج در ماده (6) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور می‌توانند با پرداخت هفت درصد دو برابر حداقل حقوق قانون کار، خود را در صندوق مذکور بیمه درمان نمایند.

ب- حق بیمه خانوارهای روستاییان و عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و مشمولین بیمه همگانی معادل هفت درصد حداقل حقوق مشمولین قانون کار تعیین که 100 درصد حق بیمه این گروه‌های اجتماعی بر مبنای بند (الف) ماده (70) قانون برنامه ششم توسعه توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین می‎شود.

پ - حق بیمه افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی اخذ می‌شود.

ت- نرخ حق بیمه خدمات درمانی در سال 1399 برای سایر اقشار از جمله بنیاد شهید و امور ایثارگران، طلاب، بسیجیان، دانشجویان و بیمه‌شدگان حرف و مشاغل آزاد و سایر موارد با تصویب هیات مدیره سازمان بیمه سلامت ایران متناسب با گروه‌های درآمدی معادل هفت درصد درآمد، حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت تعیین می‌گردد.

هم چنین، خدمات سلامت برای ساکنین شهرهای با جمعیت کمتر از 20 هزار نفر که طی سنوات مختلف به بالاتر از 20 هزار نفر جمعیت رسیده‌اند و روستاهایی که به شهرهای با جمعیت بیش از 20 هزار نفر ملحق شده‌اند (بر اساس تقسیمات وزارت کشور) همچنان در صندوق روستاییان و با رعایت نظام ارجاع استمرار خواهد یافت.

ضمنا 100 درصد نرخ حق بیمه خدمات درمانی در سال 1399 برای کلیه بیماران خاص تحت پوشش صندوق‌های بیمه‌ای ایرانیان و همگانی سلامت سازمان بیمه سلامت ایران توسط دولت تأمین می‌گردد.

لازم به ذکر است، حق سرانه بیمه خدمات درمانی در سال 1399، مبلغ 557 هزار ریال تعیین می‌شود.

ضمنا یک پنجم نرخ سرانه حق بیمه خدمات درمانی کارکنان وظیفه و عایله درجه یک ایشان توسط فرد مشمول و مابقی آن توسط دولت تأمین می شود.

افزون بر این، پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم در کشور، از جمله پناهندگان گروهی مورد تأیید دفتر اتباع خارجی وزارت کشور الزامی است. شیوه دریافت حق بیمه و برخورداری از یارانه دولت برای تأمین حق بیمه براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. بر این اساس، نرخ حق سرانه در سال 1399 برای اتباع و مهاجرین خارجی مبلغ (500 ر. 023 ر. 1) ریال به ازای هر نفر در ماه تعیین می‌گردد.

 


چاپ   ایمیل