ماموگرافی

جهت انجام ماموگرافی ،نیاز به آماده سازی خاصی وجود ندارد ،البته پیشنهاد می‌شود

که بیمار قبل از حضور در کلینیک جهت انجام ماموگرافی ،استحمام نمود ،موهای زائد را تمیز نمایید .

بهترین زمان انجام ماموگرافی ،معمولاً در زمانی است که سینه ها تورم و درد کمتری دارند ،بنابراین بین زمان روز پنجم تا هفتم عادت ماهانه ،می تواند زمان مناسبی باشد .

یکی از سوالات متداول در رابطه با اختلاف ماموگرافی با سونوگرافی پستان می باشد ،غالباً بیماران ،با این پرسش مواجه هستند که کدام یک از این روش ها کامل تر بود ،و آیا انجام هر دو آنها ضرورت دارد ،در پاسخ به این سوال بایستی ،به این نکته اشاره کرد که ،روش های تشخیصی کامل کننده یکدیگر می باشد ،مثلاً وجود کانون های رسوب کلسیم کامل کوچک ،تنها با ماموگرافی قابل بررسی می باشد ،لیکن افتراق توده های جامد از کانون های کیستی در پستان ها با سونوگرافی میسر بوده ،ماموگرافی قدرت این تفکیک را ندارد ،لذا غالباً انجام این دو نوع مطالعه با یکدیگر پیشنهاد می شود ،البته انجام ماموگرافی وابسته به شرایط سنی بیمار و همچنین وجود فاکتورهای خطر برای هر بیمار ،متفاوت می باشد .

انجام ماموگرافی بعد از سن ۵۰ سال به شرطی که هیچگونه فاکتور خطر قابل‌توجهی وجود نداشته باشد ،هر دو سال یک بار پیشنهاد می شود .در صورت وجود گروه پرخطر که شامل :وجود سابقه فامیلی سرطان پستان در فامیل درجه اول همچنین وجود سرطان پستان در سینه مقابل و یا مثبت بودن تست ژنتیک مخصوص مارکرهای سرطان پستان می باشد ،که در این گروه پرخطر بر اساس یافته های سونوگرافی و همچنین علائم بالینی بیمار پیگیری های دورهای ماموگرافی بین ۶ ماه تا یک سال توصیه میشود .

ریسک های متوسط برای سرطان پستان شامله : وجود پستان های متراکم ،اضافه وزن قابل توجه ،مصرف روزانه دو گیلاس ایا بیشتر از مشروبات الکلی ،مصرف برخی از داروهای هورمونی خاص وزندگی کاملاً بی تحرک می باشد ،در گروه های مذکور پیشنهاد انجام ماموگرافی پس از سن ۴۰ سالگی به صورت هر دو سال یکبار در صورت عدم وجود یافته های مثبت سونوگرافی پیشنهاد می شود .


چاپ   ایمیل