• غربالگری مرحله دوم و سونوگرافی سه بعدی:

در سونوگرافی غربالگری مرحله دوم ،تا قبل از هفته بیست و دوم انجام این سونوگرافی جهت بررسی اختلالات آناتومیک پیشنهاد می شود ،لیگ در کشور ایران ،به دلیل تعیین سن حداکثر سقط قانونی که در اکثر منابع حدود ۱۹ هفته و ۴ روز ذکر شده است ،جهت جلوگیری از مشکلات احتمالی در انجام سقط قانونی ،انجام این سونوگرافی تا قبل از پایان هفته هجدهم پیشنهاد می شود ،

در این سونوگرافی ساختار آناتومیک جنین ،و کلیه بخش های تشکیل شده تا زمان انجام سونو گرافی بررسی می شود ،ذکر این نکته حائز اهمیت میباشد که ،برخی از ساختارهای جنین از جمله بخش‌هایی از انتهای ستون فقرات ،و همچنین ساختار قلبی عروقی ،پس از هفته هجدهم کامل میشود .برخی از پزشکان زنان توصیه به انجام سونوگرافی سه بعدی می نمایند .در این سونوگرافی در زمان مناسب ساختارهای جنین به صورت سه بعدی بررسی می شود ،و برخی از محدودیت های غربالگری مرحله دوم ،برطرف می‌شود از جمله بررسی شکاف کام ممکن است در غربالگری مرحله دوم قابل بررسی نباشد .برخلاف شایعات پراکنده در رابطه با مضرات انجام سونوگرافی سه بعدی ،در صورت لزوم انجام این سونوگرافی با در نظر گرفتن زمان حداکثر مطالعه ،در صورت لزوم قابل انجام می باشد .


چاپ   ایمیل