بهتر است قبل از انجام سونوگرافی استحمام نموده ،ترجیحاً از مواد دئودورانت استفاده نمایم لیکن استفاده از مام رولت به مقدار زیاد توصیه نمی شود .در انجام این سونوگرافی در وضعیت خوابیده و همچنین نشسته هر دو پستان و نواحی زیر بغل بررسی می شوند .لذا لازم است بیمار لباسهای بالا تنه خود را کاملا خارج نماید .

از اختلالات شایع در بررسی سونوگرافی پستان می توان ضایعات کیستی پستانها و همچنین اتساع مجاری شیری پستان ها و وجود واحدهای برجسته غددی پستان ها را نام برد .

اختلال فیبروکیستیک به عنوان یکی از شایع‌ترین اختلالات پستانی در سونوگرافی مطرح بوده ،بسیاری این اختلال را بیماری تلقی نمی کنند .لیکن پیگیری دوره ای جهت رد تغییرات داخل این کیست ها مهم می باشد .

 


چاپ   ایمیل