استرس . فشار خون و درمان با هیپنوتیزم hypertension and hypnosis and yoga

فهرست مطلب

تعریف استرس از نظر روانشناسی

استرس وضعیتی است که یک واکنش بیولوژیکی خاص را در بدن ایجاد می‌کند.


چاپ   ایمیل